MOUNTAIN QUEEN PICTURES

MQ Pictures се стреми да продуцира радикални и кинематографични игрални и документални филми и сериали на ангажиращи теми. Във всеки аспект от нашата работа се стремим да развиваме дългосрочни партньорства, за да спомагаме за колективното си развитие, със съюзници във визията ни и проектите ни. При кино разпространението целим да съчетаем дистрибуцията на всяко заглавие с адекватна комуникационна стратегия с визия и мащаб. Провеждаме и кино обучения целогодишно в кратки интензивни работилници и мастър класове за сценаристи, актьори и кино-актьори. Имаме продуцирани 4 игрални и 2 документални филма, както и по-кратки аудио визуални продукции. В рзличен етап на развитие в момента са: 4 игрални проекта, от които 3 са дебюти на ученици в обученията на компанията, както и един лимитиран телевизионен сериал.